Hà Tĩnh họp báo công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư

19/05/2023 11:50
Có 30 dự án lớn được UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi đầu tư đến năm 2030, trong đó tập trung vào những dự án hạ tầng quan trọng, mang tính động lực.
Link nguồn bài viết
Hà Tĩnh họp báo công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư
https://baomoi.com/ha-tinh-hop-bao-cong-bo-quy-hoach-va-xuc-tien-dau-tu/c/45860695.epi
Truy cập link gốc