Hà Tĩnh: Đẩy mạnh công tác tham mưu, đề xuất chính sách giải quyết những vấn đề thiết thân của phụ nữ

03/04/2024 21:47
Để phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên phụ nữ, thời gian qua, các cấp Hội LHPN Hà Tĩnh đã có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy bình đẳng giới. Trong đó, nhiều chính sách nổi bật, tác động tích cực đến đời sống hội viên, phụ nữ.
Link nguồn bài viết
https://phunuvietnam.vn/ha-tinh-day-manh-cong-tac-tham-muu-de-xuat-chinh-sach-giai-quyet-nhung-van-de-thiet-than-cua-phu-nu-20240403205036453.htm
Truy cập link gốc
Hội LHPN Hà Tĩnh đã tham mưu, đưa mô hình "Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu" vào Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh nhà

Tham mưuban hành nhiều chính sách có tác động đến hội viên, phụ nữ

Cụ thể, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnhphối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới của tỉnh, tham mưu với UBND tỉnh đưa Bộ tiêu chí xây dựng mô hình "Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu" vào Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 và bộ tiêu chí "Nhà sạch - vườn đẹp" vào Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2022 - 2025.

Tỉnh Hội cũng tham mưu với UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tiếp nhận dự án WOBA trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, bố trí 2,7 tỷ đồng nguồn vốn đối ứng, hỗ trợ Hội LHPN tỉnh thực hiện hợp phần vệ sinh cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ dễ bị tổn thương. Đồng thời, tham mưu với UBND tỉnh cấp kinh phí triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án của Chính phủ với tổng số tiền đến thời điểm hiện nay là 9 tỷ đồng.

Các cấp Hội LHPN Hà Tĩnh tập huấn mô hình "Gia đình 5 có - Nông thôn mới kiểu mẫu" cho cấp Hội cơ sở

Riêng đối với Đề án 01 "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030", Hội đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch giai đoạn và phê duyệt kinh phí thực hiện đến năm 2030, với số tiền trên 9 tỷ đồng.

Cùng với các chính sách của tỉnh, 100% Hội LHPN cấp huyện đều tham mưu với Hội đồng nhân dân huyện ban hành nhiều chính sách có tác động đến hội viên, phụ nữ.

Điển hình như chính sách phân loại, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở huyện Cẩm Xuyên, giai đoạn 2022-2025, với tổng số tiền 2 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý rác thải hữu cơ tập trung tại khu vực chợ, khu vực sản xuất rau màu tại huyện Đức Thọ; chính sách hỗ trợ làm đệm lót sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi tại huyện Lộc Hà; chính sách hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường (1,3 tỷ đồng/năm) tại thị xã Hồng Lĩnh; chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội ở tổ dân phố tại huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh; chính sách hỗ trợ chương trình Mẹ đỡ đầu…

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp

Để đạt được những kết quả nổi bật trong công tác tham mưu, đề xuất chính sách, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung nhiều giải pháp quan trọng, trong đó chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp. Tỉnh Hội lựa chọn những vấn đề phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng mang tính cấp thiết, có tác động tích cực đến đời sống của hội viên phụ nữ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của của tổ chức Hội, gắn với các chủ trương, nghị quyết, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Mô hình "Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu" của Hội LHPN Hà Tĩnh đang được hội viên lan tỏa rộng rãi

Các nội dung đề xuất được Hội chuẩn bị bài bản, đảm bảo tính lý luận và thực tiễn, có tính thuyết phục cao. Có những nội dung là kết quả của sự dày công thực hiện thí điểm từ các mô hình hoạt động của các cấp Hội trong thời gian dài. Ví như, tham mưu đưa mô hình "Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu" vào Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025. Đó là kết quả 1 năm thử nghiệm, phát huy được hiệu quả, lan tỏa mô hình "Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, các cấp Hội quan tâm tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, hội viên, phụ nữ để lắng nghe, giải quyết các vấn đề đặt ra liên quan đến phụ nữ tại địa phương. Tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi, tham vấn ý kiến, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các chuyên gia, các sở, ngành chức năng có liên quan. Đồng thời, lắng nghe ý kiến từ người dân, hội viên, phụ nữ trong quá trình xây dựng chính sách. Đặc biệt, các cấp Hội luôn thể hiện sự quyết liệt, kiên trì đeo bám, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong quá trình đề xuất chính sách.

Mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" của Hội LHPN các cấp Hà Tĩnh phát động nhận được sự quan tâm, khích lệ của các cấp chính quyền và người dân địa phương

Ngay khi các cơ chế, chính sách được ban hành, các cấp Hội LHPN Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn. Điều quan trọng nhất là các cấp Hội đã phát huy được nội lực, sự tham gia của cán bộ, hội viên, cộng đồng, lấy cơ chế, chính sách làm đòn bẩy để kích cầu thúc đẩy.

Thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực cán bộ Hội trong công tác tham mưu, đề xuất chính sách, năng lực phản biện, giám sát và tham gia quản lý Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Huyền Thương (Hội LHPN Hà Tĩnh)