Hà Tĩnh: Đầu tư 2.272 tỷ đồng xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp

17/03/2024 09:14
Những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư khoảng 2.272 tỷ đồng xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn.
Link nguồn bài viết
https://kinhtedothi.vn/ha-tinh-dau-tu-2-272-ty-dong-xay-dung-ha-tang-cac-cum-cong-nghiep.html
Truy cập link gốc
Cụm công nghiệp huyện Đức Thọ tiếp tục thu hút nhiều ngành nghề , lĩnh vực vào sản xuất, kinh doanh

Tính đến thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh có 21 cụm công nghiệp (CCN) được được thành lập với tổng diện tích trên 542 ha. Trong đó có 19 cụm công nghiệp đã được đầu tư xây dựng hạ tầng, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.272 tỷ đồng.

Các cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh đã giải quyết việc làm cho hơn 7.000 lao động

Trong số các cụm công nghiệp đã được đầu tư xây dựng hạ tầng, có 10 CCN được giao cho doanh nghiệp đầu tư và 9 CCN đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Hiện nay, các CCN đã thu hút 328 dự án/ cơ sở sản xuất thứ cấp đăng ký. Trong đó có 253 dự án đã đi vào hoạt động, đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình gần 47,27%, giải quyết việc làm cho hơn 7.000 lao động.

Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại là yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Để khai thác, phát huy hiệu quả các CCN, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế các CCN; tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư; vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư vào CCN nhằm duy trì, phát triển làng nghề truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm cho người lao động.

Văn Chương