Hà Tĩnh đầu tư 157 tỷ đồng cải tạo tuyến đường dài 4,5 km

13/10/2021 08:40
Tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung đến cầu Hộ Độ với tổng mức đầu tư 157 tỷ đồng.
Link nguồn bài viết
Hà Tĩnh đầu tư 157 tỷ đồng cải tạo tuyến đường dài 4,5 km
https://baomoi.com/ha-tinh-dau-tu-157-ty-dong-cai-tao-tuyen-duong-dai-4-5-km/c/40536170.epi
Truy cập link gốc