Hà Tĩnh đã bàn giao 97,81% mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Bắc-Nam

05/09/2023 19:02
Đến nay, Hà Tĩnh đã bàn giao 97,81% mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Bắc-Nam, tiến độ giải ngân nguồn vốn giải phóng mặt bằng đạt 71%. Tất cả 26 khu tái định cư và 4 khu nghĩa trang đều đã được triển khai thi công.
Link nguồn bài viết
Hà Tĩnh đã bàn giao 97,81% mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Bắc-Nam
https://baomoi.com/ha-tinh-da-ban-giao-97-81-mat-bang-sach-cho-du-an-cao-toc-bac-nam/c/46833599.epi
Truy cập link gốc