Hà Tĩnh: CPI quý I/2023 tăng 2,55% so với cùng kỳ năm trước

30/03/2023 06:03
Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Tĩnh, CPI quý I/2023 tăng 2,55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khu vực thành thị tăng 1,97%, nông thôn tăng 2,8%.
Link nguồn bài viết
Hà Tĩnh: CPI quý I/2023 tăng 2,55% so với cùng kỳ năm trước
https://baomoi.com/ha-tinh-cpi-quy-i-2023-tang-2-55-so-voi-cung-ky-nam-truoc/c/45417123.epi
Truy cập link gốc