Hà Tĩnh chấp thuận MIPEC là nhà đầu tư khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà

26/05/2023 11:21
Dự án có diện tích đất gần 29.8 ha, thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.
Link nguồn bài viết
Hà Tĩnh chấp thuận MIPEC là nhà đầu tư khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà
https://baomoi.com/ha-tinh-chap-thuan-mipec-la-nha-dau-tu-khu-do-thi-tai-xa-thach-trung-va-thi-tran-thach-ha/c/45922674.epi
Truy cập link gốc