Hà Tĩnh: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ đất làm gạch hơn 6 tỷ đồng

20/06/2024 11:19
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 25/UBND, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Trung Đô dự án khai thác mỏ đất làm gạch đồi Cơn Mít (tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà).
Link nguồn bài viết
https://baoxaydung.com.vn/ha-tinh-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-du-an-khai-thac-mo-dat-lam-gach-hon-6-ty-dong-377658.html
Truy cập link gốc
Dự án nhằm khai thác đất làm gạch góp phần cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy sản xuất gạch tuynel đất đồi. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty Cổ phần Trung Đô (địa chỉ tại: Số 205 đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) thực hiện dự án khai thác mỏ đất làm gạch đồi Cơn Mít (tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà).

Mục tiêu dự án nhằm khai thác đất làm gạch góp phần cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sản xuất gạch tuynel đất đồi Trung Đô Hà Tĩnh; tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với diện tích đất sử dụng 35.200m2; quy mô công suất 26.500m3 đất nguyên khối/năm.

Quy mô xây dựng: Mặt bằng khai thác, hệ thống hố lắng, đường vào mỏ, hệ thống thoát nước và các hạng mục khác theo quy hoạch được duyệt với tổng số vốn đầu tư dự kiến hơn 6 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành toàn bộ dự án đi vào hoạt động trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Công ty Cổ phần Trung Đô (đơn vị đề xuất), Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định, tham mưu), các Sở, ngành, địa phương (đơn vị phối hợp) và cơ quan liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan về toàn bộ hồ sơ, quy trình, thủ tục, nội dung thẩm định, tham mưu, đề xuất tại các tờ trình và văn bản nêu trên và quá trình thực hiện, đảm bảo tuân thủ 3 quy định của pháp luật về khoáng sản, đầu tư, quy hoạch và các quy định có liên quan.

Công ty Cổ phần Trung Đô chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu, số liệu trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và các văn bản gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tuyệt đối tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chính sách hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Hà Tĩnh.

Triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và các quy định tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng, khoáng sản và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án; thực hiện ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện lập hồ sơ, thủ tục về báo cáo đánh giá tác động môi trường, thuê đất và các thủ tục có liên quan trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét chấm dứt hoạt động dự án mà không bồi thường, hoàn trả các chi phí liên quan đến các công việc đã thực hiện đối với dự án trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung tại văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư đề ngày 08/9/2023, văn bản cam kết thực hiện Dự án số 29/CK-SH ngày 15/12/2023 và các nội dung quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, hoặc vi phạm các quy định khác mà theo quy định của pháp luật dự án bị chấm dứt hoạt động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Làm việc với nhà đầu tư để thống nhất thỏa thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định hiện hành; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý, chấm dứt hoạt động dự án nếu nhà đầu tư vi phạm các quy định trong quá trình đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về môi trường, thuê đất theo đúng quy định; kiểm tra tình trạng ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án trước khi thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất; theo dõi, quản lý việc sử dụng đất, chấp hành các giải pháp về bảo vệ môi trường và các vấn đề khác của dự án theo quản lý của ngành.

Sở Xây dựng: Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng theo đúng quy định; theo dõi, giám sát việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đảm bảo theo đúng nội dung dự án, quy hoạch được phê duyệt và đúng quy định hiện hành và các vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

UBND huyện Thạch Hà, UBND xã Lưu Vĩnh Sơn: Hướng dẫn, phối hợp với nhà đầu tư thực hiện thủ tục cho thuê đất, bàn giao đất, thủ tục bảo vệ môi trường và các thủ tục liên quan khác; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện dự án, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường của nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý vi phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án của nhà đầu tư theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương Dung