GS Nguyễn Huy Mỹ - hành trình của tình yêu và trách nhiệm với quê hương Hà Tĩnh

18/01/2023 12:48
Chia sẻ niềm vui, niềm tự hào khi Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu giai đoạn 1689-1943 (thuộc xã Trường Lưu xưa, nay là xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) trở thành di sản tư liệu ký ức thế giới, GS Nguyễn Huy Mỹ khẳng định tiếp tục cùng tỉnh nhà giữ gìn, phát huy giá trị di sản, đưa 'kho báu' này đến gần hơn với công chúng.
Link nguồn bài viết
GS Nguyễn Huy Mỹ - hành trình của tình yêu và trách nhiệm với quê hương Hà Tĩnh
https://baomoi.com/gs-nguyen-huy-my-hanh-trinh-cua-tinh-yeu-va-trach-nhiem-voi-que-huong-ha-tinh/c/44843829.epi
Truy cập link gốc