Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh Hà Tĩnh thông qua chiếu phim lịch sử

29/03/2023 06:03
Các bộ phim được chiếu đã góp phần giáo dục lịch sử dân tộc, truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương cho học sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh.
Link nguồn bài viết
Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh Hà Tĩnh thông qua chiếu phim lịch sử
https://baomoi.com/giao-duc-truyen-thong-yeu-nuoc-cho-hoc-sinh-ha-tinh-thong-qua-chieu-phim-lich-su/c/45407458.epi
Truy cập link gốc