Gia đình 3 thế hệ giữ 'hồn cốt' dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh

15/01/2022 00:07
Gia đình ông Trần Văn Hoàng ở xã Yên Hồ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) là gia đình điển hình trao truyền dân ca ví, giặm tại địa phương. Gia đình ông trở thành niềm cảm hứng, lan tỏa nét đẹp dân ca ví, giặm cho thế hệ trẻ.
Link nguồn bài viết
Gia đình 3 thế hệ giữ 'hồn cốt' dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh
https://baomoi.com/gia-dinh-3-the-he-giu-hon-cot-dan-ca-vi-giam-o-ha-tinh/c/41507635.epi
Truy cập link gốc