Đơn vị đầu tiên tổ chức bồi dưỡng chính trị cho dân quân tự vệ

02/07/2024 20:59
Công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng giúp lực lượng dân quân tự vệ Hà Tĩnh phát huy vai trò, vị trí và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Link nguồn bài viết
https://baohatinh.vn/don-vi-dau-tien-to-chuc-boi-duong-chinh-tri-cho-dan-quan-tu-ve-post269410.html
Truy cập link gốc
Chiều ngày 2/7, Trung tâm Chính trị huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V/2024 cho hơn 40 đồng chí là lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) các xã, thị trấn trên địa bàn.

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò nòng cốt của lực lượng DQTV, huyện Cẩm Xuyên là đơn vị tiên phong trên toàn tỉnh tổ chức giáo dục chính trị, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho lực lượng DQTV. Công tác này góp phần quan trọng trong việc tăng cường lực lượng đảng viên cho chi bộ quân sự tại các xã, thị trấn.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng sẽ được tiếp cận nội dung: khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Song song với đó, nội dung bài giảng sẽ được lồng ghép với các chuyên đề về truyền thống lực lượng DQTV của địa phương.

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng góp phần tăng cường lực lượng Đảng viên cho chi bộ quân sự xã, thị trấn.

Việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho lực lượng DQTV góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt có trình độ cao về mọi mặt, xây dựng tình cảm cách mạng, tình yêu quê hương đất nước. Qua đó, củng cố niềm tin, quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc địa phương. Đây cũng là nền móng xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

Khóa học dự kiến diễn ra trong thời gian 5 ngày (từ 2 - 7/7). Bên cạnh các bài giảng, học viên sẽ được tham quan thực tế tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Phan Cúc