Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

14/05/2022 12:35
Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 23/5 - 17/6/2022 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Để tham gia kỳ họp đạt kết quả tốt, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã và đang chủ động, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung.
Link nguồn bài viết
Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV
https://baomoi.com/doan-dbqh-tinh-ha-tinh-tich-cuc-chuan-bi-cho-ky-hop-thu-ba-quoc-hoi-khoa-xv/c/42593475.epi
Truy cập link gốc