Di sản Việt Nam |Số 49|: Giữ lửa ví dặm Nghệ Tĩnh

27/03/2023 00:15
Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là loại hình nghệ thuật in đậm tâm hồn, cốt cách của người dân Nghệ Tĩnh là di sản quý trong kho tàng văn hóa của người Việt Nam. Đây là loại hình nghệ thuật đặc trưng riêng có của xứ Nghệ và được thể hiện ở mọi thời điểm và trong không gian lao động sản xuất giao lưu sinh hoạt cộng đồng.
Link nguồn bài viết
Di sản Việt Nam |Số 49|: Giữ lửa ví dặm Nghệ Tĩnh
https://baomoi.com/di-san-viet-nam-so-49-giu-lua-vi-dam-nghe-tinh/c/45388503.epi
Truy cập link gốc