Đang diễn ra hội nghị hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM và các tỉnh

25/03/2023 12:10
Chương trình hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Link nguồn bài viết
Đang diễn ra hội nghị hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM và các tỉnh
https://baomoi.com/dang-dien-ra-hoi-nghi-hop-tac-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-giua-tp-hcm-va-cac-tinh/c/45378425.epi
Truy cập link gốc