Đại hội điểm công đoàn cơ sở ngành y tế Hà Tĩnh

26/03/2023 13:24
Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng vì đoàn viên và người lao động, phấn đấu giữ vững thành tích là lá cờ đầu của ngành y tế.
Link nguồn bài viết
https://baohatinh.vn/y-te/dai-hoi-nbsp-diem-cong-doan-co-so-nganh-y-te-ha-tinh/246232.htm
Truy cập link gốc
Sáng 26/3, Công đoàn Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị đại hội điểm của Công đoàn Sở Y tế.

Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh hiện có 168 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn đã chủ động tham gia, đóng góp nhiều ý kiến với lãnh đạo đơn vị nhằm đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động liên quan đến lương, phụ cấp, chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, chế độ dưỡng sức, cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác…

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức tốt hội nghị viên chức, người lao động hàng năm; xây dựng các dự thảo văn bản về quy chế chi tiêu nội bộ; tiêu chí đánh giá trừ điểm tập thể, cá nhân; chỉ tiêu kế hoạch hoạt động chuyên môn. Tạo điều kiện hỗ trợ cho viên chức, người lao động học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử...

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Sở Y tế tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ có 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được Sở Y tế công nhận. Qua kiểm tra của Sở Y tế theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, từ năm 2017- 2022, đơn vị luôn thuộc tốp đầu trong các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

Với những kết quả đạt được, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã vinh dự nhận được những thành tích như: Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của UBND tỉnh, bằng khen về thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020...

Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Chủ tịch Công đoàn Phạm Thị Phương báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kì 2023 - 2028, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời kì đổi mới. Quán triệt đầy đủ nội dung cơ bản các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn các cấp đến 100% viên chức, người lao động.

Thực hiện mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ viên chức, người lao động cả về số lượng, chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết xã hội. Phấn đấu 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 80% các tổ công đoàn đạt vững mạnh. Phấn đấu các năm trong nhiệm kì đạt công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận giấy khen và bằng khen của công đoàn các cấp, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ Thi đua...

Tiến sỹ Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh biểu dương những kết quả Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã đạt được.

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn như: giải pháp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tập trung thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Giải pháp nâng cao công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, góp ý hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; nâng cao hiệu quả công tác nữ công...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 5 đồng chí.

Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội.

Anh Thùy