Đại hội điểm công đoàn cơ sở ngành y tế Hà Tĩnh

26/03/2023 13:24
Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng vì đoàn viên và người lao động, phấn đấu giữ vững thành tích là lá cờ đầu của ngành y tế.
Link nguồn bài viết
Đại hội điểm công đoàn cơ sở ngành y tế Hà Tĩnh
https://baomoi.com/dai-hoi-diem-cong-doan-co-so-nganh-y-te-ha-tinh/c/45385472.epi
Truy cập link gốc