Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội Hà Tĩnh năm 2022

29/12/2022 19:45
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (GRDP) ước tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 70,47 triệu đồng/năm, xếp thứ 9/14 các tỉnh Bắc Trung Vộ và duyên hải miền Trung.
Link nguồn bài viết
Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội Hà Tĩnh năm 2022
https://baomoi.com/cong-bo-so-lieu-thong-ke-kinh-te-xa-hoi-ha-tinh-nam-2022/c/44685171.epi
Truy cập link gốc