Công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

28/05/2023 12:59
Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 9.631,4 tỷ đồng và 25 ghi nhớ hợp tác có tổng mức đầu tư hơn 210.000 tỷ đồng...
Link nguồn bài viết
Công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh
https://baomoi.com/cong-bo-quy-hoach-tinh-va-xuc-tien-dau-tu-vao-ha-tinh/c/45939373.epi
Truy cập link gốc