CLIP: Kéo cáp lên trụ điện cao chót vót 145m của đường dây 500kV

22/06/2024 12:32
Những ngày tháng 6 khắc nghiệt của miền Trung, từng nhóm công nhân vẫn vượt nắng, bám trụ trên công trường đường dây 500kV mạch 3 qua Hà Tĩnh, để thực hiện giai đoạn kéo dây cáp lên các trụ điện cao cả trăm mét.