Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Công tác giám sát phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển

24/01/2023 09:10
Link nguồn bài viết
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Công tác giám sát phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển
https://baomoi.com/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-cong-tac-giam-sat-phai-vi-muc-tieu-kien-tao-phat-trien/c/44880762.epi
Truy cập link gốc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ảnh: CHIẾN THẮNG

"Giám sát phải trên tinh thần hết sức xây dựng; giữa “xây” và “chống” thì xây vẫn là căn bản, lâu dài, chống là quyết liệt, triệt để, cấp bách; phải phát huy được những mô hình tốt, những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt; đánh giá cân bằng, khách quan để tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật; tiếp tục nâng cao hiệu quả khâu tổ chức thực hiện để mọi việc tốt hơn, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đất nước; xây dựng pháp luật là để kiến tạo phát triển. Công tác giám sát cũng phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển".

(Phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, ngày 27-9-2022).