Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp quý I/2024 của tỉnh Hà Tĩnh tăng trưởng khá

05/04/2024 10:48
Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh Hà Tĩnh, quý I năm 2024 sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với chỉ số sản xuất toàn ngành ước tăng 4,27% so với cùng kỳ năm trước.
Link nguồn bài viết
https://kinhtemoitruong.vn/chi-so-san-xuat-toan-nganh-cong-nghiep-quy-i2024-cua-tinh-ha-tinh-tang-truong-kha-86774.html
Truy cập link gốc
Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng trưởng khá

Ước tính quý I năm 2024, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ổn định hơn so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh quý I tăng 4,27% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 6,60% đóng góp 0,15 điểm vào mức tăng chung toàn ngành; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,09% làm tăng 0,42 điểm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 29,60% đóng góp 3,37 điểm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 17,44% đóng góp 0,33 điểm vào mức tăng chung toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh.

Sản xuất và phân phối điện có đóng góp lớn trong tăng trưởng toàn ngành

Chỉ số sản xuất công nghiệp trong quý I/2024 tăng so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân chính là do: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành ổn định song song 2 tổ máy theo thị trường mua bán điện của EVN, sản lượng điện ước đạt 2.687 triệu Kwh tăng 36,13% so với cùng kỳ; Sản xuất bia tăng trưởng khá, 2 nhà máy sản xuất bia đóng lon trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn duy trì ổn định sản xuất (sản lượng ước đạt 17,39 triệu lít tăng 32,20%); Nhà máy sản xuất Pin VinES đã đi vào vận hành thương mại từ tháng 8 năm 2023 (sản lượng Ắc quy bằng ion lithi quí I năm 2024 ước đạt 77.000 Kwh); Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh mở rộng mặt bằng khai thác, mỏ mới được cấp phép nên sản lượng quặng khai thác tăng cao so cùng kỳ.

Các chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh trong quý I/2024

Kỳ vọng tăng trưởng 2024

Chỉ số tiêu thụ: Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dự tính tháng 3/2024 tăng 3,1% so với tháng trước, tuy nhiên so với tháng 3/2023 giảm 20,33%. Tính chung quý I/2024 chỉ số tiêu thụ giảm 7,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm than cốc, dầu mỏ tinh chế với chỉ số tiêu thụ giảm 29,12% so với cùng kỳ năm trước, do doanh nghiệp giữ lại dùng để sản xuất chế biến tiếp trong doanh nghiệp.

Chỉ số tồn kho: Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tháng 3/2024 tăng 34,48% so với tháng trước và tăng 37,61% so cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho tăng cao do một số ngành như: Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 83,44%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 41,23%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 33,03%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện tăng 31,89%; …

Tình hình sử dụng lao động: Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tháng 3 năm 2024 giảm 0,05% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước tăng 14,26%. Cộng dồn đến cuối năm tháng 3 năm 2024, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tăng 14,43% so với cùng kỳ.

Khởi đầu với nhiều tín hiệu tốt, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghiệp đang mở ra những kỳ vọng cho tăng trưởng của Hà Tĩnh cả năm 2024.

Trần Tình