Can Lộc thu hoạch hơn 2.500 ha lúa xuân

05/05/2024 06:04
Can Lộc (Hà Tĩnh) đang chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch nhanh gọn vụ xuân để kịp thời xuống giống hè thu đúng lịch thời vụ.
Link nguồn bài viết
https://baohatinh.vn/can-loc-thu-hoach-hon-2500-ha-lua-xuan-post265939.html
Truy cập link gốc
Vụ xuân năm 2024, Can Lộc gieo cấy trên diện tích hơn 9.100 ha lúa, trong đó có hơn 3.200 ha đã thực hiện đề án tập trung ruộng đất.

Năm nay, huyện vẫn tiếp tục sử dụng các bộ giống chủ lực, phù hợp với địa phương, có ưu thế vượt trội về năng suất và chất lượng như: Nếp 98, Hà Phát 3, Bắc Thịnh, VN10…

Đến hết ngày 4/5, Can Lộc đã thu hoạch được hơn 2.500 ha lúa xuân

Từ sự khuyến cáo kịp thời của ngành chuyên môn, bà con tập trung gieo cấy đúng lịch thời vụ, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, nên lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt.

Theo thông tin từ Phòng NN&PTNT huyện Can Lộc, các địa phương bắt đầu gặt từ đầu tháng 5, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã thu hoạch được hơn 2.500 ha lúa. Một số đơn vị như: Xuân Lộc, Thanh Lộc đã thu hoạch trên 80% diện tích.

Dự kiến, năng suất bình quân toàn huyện đạt 63 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm 2023 (62,15 tạ/ha).

Dự kiến năng suất lúa vụ xuân 2024 ở Can Lộc ước đạt 63 tạ/ha.

Huyện Can Lộc cũng đã chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi, phấn đấu thu hoạch nhanh gọn vụ xuân để kịp thời hoàn thành việc xuống giống vụ hè thu trước ngày 10/6.

Trên tinh thần đó, hiện tại các địa phương trên toàn huyện đã huy động gần 200 máy gặt các loại để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

T.N