Cán bộ, đoàn viên phải tích cực rèn luyện 'tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn'

24/03/2023 10:47
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống, triển khai các phong trào hành động thiết thực, hiệu quả, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh nhà.
Link nguồn bài viết
Cán bộ, đoàn viên phải tích cực rèn luyện 'tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn'
https://baomoi.com/can-bo-doan-vien-phai-tich-cuc-ren-luyen-tam-trong-tri-sang-hoai-bao-lon/c/45368368.epi
Truy cập link gốc