Biểu dương 80 nữ giáo viên tiêu biểu vượt khó năm 2023

20/11/2023 20:41
Đây là những nữ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó vươn lên, có nhiều cống hiến trong công tác giáo dục ở tỉnh Nghệ An.
Link nguồn bài viết
Biểu dương 80 nữ giáo viên tiêu biểu vượt khó năm 2023
https://baomoi.com/bieu-duong-80-nu-giao-vien-tieu-bieu-vuot-kho-nam-2023-c47585670.epi.epi
Truy cập link gốc