Bịa chuyện tâm linh để chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng ở Nghệ An

14/01/2022 20:51
Trần Thị Hồng Giang đã bịa chuyện tâm linh rồi nhận mình có khả năng giải hạn cho người có nhu cầu để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của nạn nhân.
Link nguồn bài viết
Bịa chuyện tâm linh để chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng ở Nghệ An
https://baomoi.com/bia-chuyen-tam-linh-de-chiem-doat-hon-7-ty-dong-o-nghe-an/c/41506486.epi
Truy cập link gốc