2 tháng, Hà Tĩnh thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.583 tỷ đồng

03/03/2024 14:07
Tính đến ngày 29/2, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thu ngân sách Nhà nước 1.583 tỷ đồng, đạt 16,84% dự toán và tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023.
Link nguồn bài viết
https://baohatinh.vn/2-thang-ha-tinh-thu-thue-xuat-nhap-khau-dat-1583-ty-dong-post262425.html
Truy cập link gốc
2 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã đăng ký thủ tục hải quan cho 2.625 tờ khai (tăng 15,84% so với cùng kỳ năm 2023) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.069,5 triệu USD (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023).

Giám sát thông quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng.

Qua đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu nộp ngân sách Nhà nước 1.583 tỷ đồng, đạt 16,84% dự toán được giao (chỉ tiêu HĐND tỉnh giao là 9.400 tỷ đồng), tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng thu đạt hơn 1.522,2 tỷ đồng; Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thu đạt hơn 49,5 tỷ đồng; Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Xuân Hải thu đạt hơn 11,2 tỷ đồng; còn lại là thu khác.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đẩy mạnh nhập khẩu nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất những tháng đầu năm.

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ là do: Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II, Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng VINES Hà Tĩnh đẩy mạnh nhập khẩu hệ thống máy móc, thiết bị, vật tư để tiếp tục triển khai xây dựng nhà máy. Ngoài ra, tháng đầu năm, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đẩy mạnh nhập khẩu nguyên vật liệu (than, quặng sắt...) để phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng góp phần tăng thu thuế xuất nhập khẩu cho Hà Tĩnh.

Phan Trâm