2 'nhà báo' vừa bị bắt khai nhận từ 200 nghìn đến 10 triệu đồng!

03/04/2024 05:31
Lợi dụng danh nghĩa báo chí gây sức ép, đe dọa, Phạm Gia Thành và Đặng Hải Nam đã cưỡng đoạt tài sản của một số doanh nghiệp ở Hà Tĩnh số tiền gần 100 triệu đồng.
Link nguồn bài viết
https://baohatinh.vn/2-nha-bao-vua-bi-bat-khai-nhan-tu-200-nghin-den-10-trieu-dong-post264161.html
Truy cập link gốc
P.V