Trang chủ Rao Vặt anan8888 0972067500

1ty530 đất Nghi Phong đường 6m đẹp

ĐẤT NGHI PHONG ĐƯỜNG 6M GIÁ F0
- Bán đất xóm 8 mới Nghi Phong
- S2 : 141.9m2 ( 6.1 x 21.9 )
- Hướng Tây
- Đường nhựa 6m thông đẹp
- Gần cánh đồng thoáng
- Ra đường 535 chỉ 1 phút
Giá : 1ty530
0972067500

=AZVftAy28H8X3G11e9vucNIXU99ch8a6g4t0lvczVKpZjABySOQqDHhcgGW0ENISFzupdOwuzCcmjFYciKw3RWZOPCtosJWZA4D7hmsluy7m7aMhInU3ZEl02wEFfzQnEWLiSQAoH0irWXfvccNHzAsk_d8zZrIXEONnkit4NBPocA&__tn__=*bH-R']
=AZVftAy28H8X3G11e9vucNIXU99ch8a6g4t0lvczVKpZjABySOQqDHhcgGW0ENISFzupdOwuzCcmjFYciKw3RWZOPCtosJWZA4D7hmsluy7m7aMhInU3ZEl02wEFfzQnEWLiSQAoH0irWXfvccNHzAsk_d8zZrIXEONnkit4NBPocA&__tn__=*bH-R']

=AZVftAy28H8X3G11e9vucNIXU99ch8a6g4t0lvczVKpZjABySOQqDHhcgGW0ENISFzupdOwuzCcmjFYciKw3RWZOPCtosJWZA4D7hmsluy7m7aMhInU3ZEl02wEFfzQnEWLiSQAoH0irWXfvccNHzAsk_d8zZrIXEONnkit4NBPocA&__tn__=*bH-R']
=AZVftAy28H8X3G11e9vucNIXU99ch8a6g4t0lvczVKpZjABySOQqDHhcgGW0ENISFzupdOwuzCcmjFYciKw3RWZOPCtosJWZA4D7hmsluy7m7aMhInU3ZEl02wEFfzQnEWLiSQAoH0irWXfvccNHzAsk_d8zZrIXEONnkit4NBPocA&__tn__=*bH-R']
Click vào để gọi tới số : 0972067500 (anan8888)

Ecopark

3 phút trước

Cần mua 12promax Vn/a

13 phút trước